Forside

Vann og Avløpssenteret
Gravco A.S


Gravco AS er en solid leverandører innen vann og avløpsarbeide. Vi fjerner avløpsblokkering med vann under høyt trykk og utbedrer lekkasjer på vannrør og skader på avløpsledninger. Vår tankbil avdeling tømmer gårdskummer, olje-og fettutskillere og sandfang. Vi har også spesialkunskap innen drenering av grunnvann og overvann rundt bygninger. Gravco As har solid erfaring og god økonomi.
Har du spørsmål vedrørende elektroosmose, fuktsperreløsninger eller fuktstopper: Klikk inn på fanen Drenering eller Utvendig isolering


1.jpg