Forside

Vann og Avløpssenteret
Gravco A.S

- se også vår hjemmeside www.septiktank.no for tømmetjenester.

Vann  og Avløpssenteret består av selskapene  Gravco as og Septiktank Co as. Vi er en solid leverandører innen vann og avløpsarbeide. Vi fjerner avløpsblokkering med vann under høyt trykk og utbedrer lekkasjer på vannrør og skader på avløpsledninger. Vår tankbil avdeling tømmer gårdskummer olje-og fettutskillere og sandfang. Vi har også spesialkunskap innen drenering av grunnvann og overvann rundt bygninger. Gravco as har solid erfaring og god økonomi.
1.jpg