Tømming av oljeutskiller og oljetanker

Tømming av oljeutskiller:
Vi har ADR sertifisering som er et krav for håndtering av avfall fra oljeutskillere.  Vi har avtaler med lovlige mottaks stasjoner for farlig avfall. Tømming skal skje årlig etter type drift og regler satt av aktuell kommune. Tankeier er pålagt dette gjennom offentlig regelverk. Våre tankbiler er utstyrt med store tanker, kraftige pumper og effektivt høytrykksspyleutstyr.

Tømmeing av oljetanker:

Oljetanker er primært ønsket oppgravd. Men det kan i visse tilfelle gis tillatelse til fylling av en tømt, renset og stabilisert tank. Dette må man søke kommunen om. Det beste er nok likevel om tanken og tilkoblede ledninger graves opp og fjernes i sin helhet. Det kan ha blitt bygget terrasser, boder, carport osv over en oljetank man ikke visste fantes, i disse tilfellene kan man søke kommunen om unntak fra regelen, slik at man kan fylle den, i stedet for å fjerne den.

I første ledd vil en tankbil tømme, rengjøre og gassfrigjøre oljetanken. Det fylles ut deklarasjonspapirer som følger det farlige avfallet tankbilen henter ut av tanken, til godkjent depotsted. Neste steg er oppgraving av tanken. Når tanken er hentet opp fraktes den til godkjent avfallsstasjon med et sertifikat som informerer om at tanken er tømt og rengjort etter forskriftene. Disse dokumentene sendes både kommunen og eier av tanken.


Tømmeavtale for oljeutskiller:
Eier
av anlegg for oljeutskiller er pålagt følgende:

  1. Registrere oljeutskiller hos offentlig instans i kommunen der anlegget befinner seg.
  2. Vedlikeholdsavtale med godkjent leverandør.
  3. Avtale om prøvetaking av oljeutslipp med rapportering til offentlig instans. 


Kontakt oss for en fast avtale for tømming av oljeutskiller og prøvetaking. Vi vil sørge for at pålagte regler blir fulgt for slike installasjoner. La oss håndtere det for deg.  

Ta kontakt for tømmeavtale: T. 08420 eller post@gravco.no
eller ring en av våre salgskonsulenter:
Thomas Langbraaten:   93466110
Sven Alfsvåg:   93466107