Tømming av septiktanker

Når din septik tank er full vet vi hvor viktig det er å være raskt på stedet. Våre tankbiler har stor tankkapasitet og vanntank for rengjøring etter tømming.

Tømmeavtale:
Vi tømmer gjerne din septiktank, etter en intervall vi avtaler med tankeier. Kommunene arbeider i disse dager med en innskjerping av reglementet for eiere av septiktanker. Det vil bli pålagt å ha tømmeavtale med et godkjent firma. Avtalen skal være skriftlig mellom eier og transportør. Signert avtale skal sendes til Vann og avløpsetaten. 

Ta kontakt for tømmeavtale: T. 08420 eller post@gravco.no
eller ring en av våre salgskonsulenter:
Thomas Langbraaten:   93466110
Sven Alfsvåg:   93466107